уторак, 13. март 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о додели уговора за јавну набавку 4/2017 - Закуп виртуелних машина

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима
Тиршова 1

објављује

Обавештење о додели уговора за јавну набавку број 4/2017 - Закуп виртуелних машина

Обавештење