понедељак, 26. март 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 30/17, партије 1 и 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 30/17 – Други грађевински материјал, партије 1 и 2

Обавештење

Документација везана за јавну набавку