среда, 28. март 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 36/2017

У складу са чланом 116. став 1.  а у вези са чланом 112. став 1.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 36/2017 –  Извођење радова на изградњи фискултурне сале уз постојећи објекат ОШ „Душан Вукасовић Диоген”, 
КО Бечмен, ГО Сурчин

Обавештење

Документација везана за јавну набавку