четвртак, 5. април 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/18

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 3/18 – Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Позив и документација везани за јавну набавку