понедељак, 16. април 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/18

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга број 11/18 – Поправка и сервисирање расхладног агрегата вода – вода, произвођача Уork, модел (unit model) YKABABP15CFF са заменом уља и фреона и набавком свих потребних делова, на „Палати Београд”

Позив и документација везани за јавну набавку