понедељак, 16. април 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 13/17

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Јавна набавка услуга број 13/17 – Осигурање имовине предшколских установа, Центра дечјих летовалишта, основних и средњих школа града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку