петак, 20. април 2018.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 1/18

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15, 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Краљице Марије бр. 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 1/18 – Извођење радова на спровођењу мера техничке заштите на објектима у оквиру просторних културно-историјских целина утврђене за културно добро у улицама: Поп Лукина бр. 1б, Поп Лукина бр. 3-5, Џорџа Вашингтона бр. 26, Булевар деспота Стефана бр. 10/ Браће Југовића бр. 21, Грачаничка бр. 18 и Задарска бр. 2

Обавештење