среда, 13. јун 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 19/18 - Електро материјал

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за поступак јавне набавке број 19/18 – Електро материјал

Обавештење