понедељак, 9. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 32/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 32/18 – Набавка филтера, филтерског материјала и носача филтера за системе климатизације и вентилације у објектима Градске управе

Одлука

Документација везана за јавну набавку