понедељак, 9. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 42/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 42/18 - Телекомуникациона опрема у објектима Градске управе

Позив и документација везани за јавну набавку