уторак, 10. јул 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/18

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и  68/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе  Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подошење понуда за јавну набавку  за јавну набавку број 16/18 – Стручни надзор у току извођења радова на успостављању новог режима рада система за грејање објекта установе за привремени и повремени боравак особа са посебним потребама „Предах плус” у Шекспировој бр. 8

Позив и документација везани за јавну набавку