среда, 11. јул 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 8/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 8/18 – Израда извештаја о затеченом стању са елаборатом геодетских радова и пројеката за извођење радова

Одлука

Документација везана за јавну набавку