среда, 11. јул 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 27/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГАРДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 27/17 – Израда пројектне документације за реконструкцију секундарне топловодне мреже у пословним објектима Града Београда (са условима и сагласностима за пројекте)

Одлука

Документација везана за јавну набавку