петак, 13. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 29/18 – Адаптација сутеренског простора у објекту Тиршова број 1

Позив и документација везани за јавну набавку