понедељак, 16. јул 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/18

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 12/18 – Техничка контрола техничке документације за изградњу објекта КДУ са централном кухињом у насељу Овча, ГО Палилула

Позив и документација везани за јавну набавку