среда, 25. јул 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда за јавну набавку број 6/18 – Извођење унутрашње гасне инсталације са гасним генератором и топловодном и електро-инсталацијом ради прикључења објекта ОШ „Јајинци” на дистрибутивни систем природног гаса

Позив и документација везани за јавну набавку