четвртак, 26. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 51/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 51/18- Услуга одржавања података о геореференцираној адресној бази града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку