четвртак, 26. јул 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове
27. марта 43-45

Oбјављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова број 6/18 – Извођење радова на косим крововима на објектима пословних простора Града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку