понедељак, 30. јул 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Претходно обавештење – Осигурање имовине и лица, по партијама

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке услуге - Осигурање имовине и лица, по партијама

Претходно обавештење