понедељак, 30. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 27/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 27/18 – Санација равног крова на објекту Краљице Марије број 1

Одлука