уторак, 31. јул 2018.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/2018

На основу члана 55.став 1.тачка 2, члана 57. И 60. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број  124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића бр. 6

Објављује

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности, услуга број 2/2018  – Екстерна ревизија завршног рачуна буџета града Београда за 2017. годину

Позив и документација везани за јавну набавку