среда, 1. август 2018.

Секретаријат за финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/2018

На основу члана 55.став 1.тачка 2, члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број  124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за финансије
Трг Николе Пашића бр.6

Објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за набавку добара број 1/2018 – Набавка САП лиценци за ИБК (индиректни буџетски корисници) са услугом одржавања

Позив и документација везани за јавну набавку