четвртак, 2. август 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 1/18, партија 2

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Средства за одржавање хигијене, обликована у четири партије, ЈН број 1/18, партија 2 - Средства за одржавање радних и кухињских површина, подова и санитарија

Одлука

Документација везана за јавну набавку