понедељак, 6. август 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 22/18

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и  68/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 22/18 – Технички преглед изведених радова на изградњи фискултурне сале уз постојећи објекат ОШ „Душан Вукасовић Диоген”, КО Бечмен, ГО Сурчин

Позив и документација везани за јавну набавку