уторак, 7. август 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за централизовану јавну набавку број 14/18, партије 1 и 3

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за јавну набавку број 14/18, партију 1 - јунеће месо и партију 3 - живинско месо

Обавештење партија 1

Обавештење партију 3

Документација везана за јавну набавку