уторак, 7. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 48/18

На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове 
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 48/18 – Проширење постојећег storage-a на локацији Тиршова 1

Позив и документација везани за јавну набавку