среда, 8. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 50/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 50/18 –  Услуга одржавања система за хлађење сервер сала на локацијама Tиршова бр. 1 и 27. марта бр. 43-45

Позив и документација везани за јавну набавку