четвртак, 9. август 2018.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 37/2017

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку број 37/2017 – Извођење радова на санацији степеништа и платоа на источном и западном улазу Штарк Арене

Одлука

Документација везана за јавну набавку