четвртак, 9. август 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 8/18 – Стручни надзор у току извођења радова на санацији и адаптацији фасада основних и средњих школа града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку