четвртак, 9. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 39/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 39/18 - Набавка Load balancer уређаја

Обавештење

Документација везана за јавну набавку