петак, 10. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку број 30/18 – Радови на адаптацији сала у сутерену објекта у 27. марта бр. 43-45 за потребе формирања архивског простора

Позив и документација везани за јавну набавку