петак, 10. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 52/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 52/18 – Услуга одржавања система евиденције радног времена

Обавештење и документација везани за јавну набавку