петак, 10. август 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 7/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 7/18 – Припрема за штампу, компјутерски прелом текста и дизајн публикације „Квалитет животне средине у Београду”, за 2017. годину

Обавештење

Документација везана за јавну набавку