петак, 10. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 53/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 53/18 – Услуга репарације клима комора у Краљице Марије бр. 1

Позив и документација везани за јавну набавку