понедељак, 13. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 56/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 56/18 - Тонери за потребе Градске управе, обликовану по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку