понедељак, 13. август 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за централизовану јавну набавку број 12/18

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за централизовану јавну набавку број 12/18 – Смрзнута риба

Обавештење

Документација везана за јавну набавку