понедељак, 13. август 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 23/18

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе  Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 23/18 - Техничка контрола техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта Позоришта Бошко Буха, Трг републике 3, Београд

Позив и документација везани за јавну набавку