понедељак, 13. август 2018.

Секретаријат за културу

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/18

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за културу
ул. Трг Републике 3/1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 1/18, услуге - Услуга израде скулптуралне композиције посвећене Стефану Немањи

Обавештење

Документација везана за јавну набавку