недеља, 19. август 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР подручја северно од Овчанског пута, око рекреативног центра „Ћуран”

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 7. августа 2018. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације подручја северно од Овчанског пута, око рекреативног комплекса „Ћуран“, Градска општина Палилула, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СЕВЕРНО ОД ОВЧАНСКОГ ПУТА, ОКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „ЋУРАН”, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 20. августа до 18. септембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова. 
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 11. октобра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 18. септембра 2018. године.