четвртак, 16. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 38/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 38/18 - Извођење локалних рачунарских мрежа за потребе Градске управе града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку