четвртак, 16. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 33/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 33/18 - Израда и уградња улазних врата за радионицу - перионицу

Позив и документација везани за јавну набавку