петак, 17. август 2018.

Секретаријат за инспекцијске послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 1/18 – Извођење радова на уклањању бесправно изграђених објеката и делова објеката и на обезбеђењу започетих и обустављених грађевинских радова на територији града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку