петак, 17. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 40/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 40/18 - Сервисирање и поправка чилера „Тране” на објекту Драгослава Јовановића бр. 2

Одлука

Документација везана за јавну набавку