уторак, 21. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 32/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 32/18 – Набавка филтера, филтерског материјала и носача филтера за системе климатизације и вентилације у објектима Градске управе

Позив и документација везани за јавну набавку