уторак, 21. август 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 15/18

У складу са чланом 57., а у вези са чланом. 55. став 1. тачка 10. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 15/18 – Извођење радова на успостављању новог режима рада система за грејање објекта установе за привремени и повремени боравак особа са посебним потребама „Предах плус” у Шекспировој број 8

Обавештење

Документација везана за јавну набавку