уторак, 21. август 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 9/18

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за имовинске и правне послове

27. марта 43-45, Београд

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 9/18, услуга – Oдржавање лифтова у улици Акробате Алексића 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 3в, 5 и 5а

Позив и конкурсна документација