среда, 22. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 42/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 42/18 - Телекомуникациона опрема у објектима Градске управе

Одлука

Документација везана за јавну набавку