петак, 24. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 10/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке број 10/18 – Осигурање имовине и моторних возила Градске управе града Београда, на период од две године

Позив и документација везани за јавну набавку