петак, 24. август 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за централизовану јавну набавку 8/18

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12,14/15 и 68/15),

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 8/18, добра – Месне прерађевине и сухомеснати производи

Обавештење

Документација везана за јавну набавку