петак, 24. август 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 22/18

У складу са чланом 57, а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку радова број 22/18 – Радови на текућем одржавању два пункта за издавање бесплатних оброка на територији општине Вождовац

Позив и документација везани за јавну набавку